Välj språk:

Norsk Dansk English Svenska

Torr- och våtsugning

Med ADR-godkända supersugare kan vi suga upp både torra och våta substanser. Vi tömmer, rengör och avlägsnar allt från byggavfall till flytande kemiska produkter som olja, fett, sandfällor och lera i torpargrunder.

Att suga upp substanser är både smart och effektivt. Långa och flexibla rör gör det enkelt att komma åt på besvärliga platser, utan att behöva gräva eller använda andra maskiner. Med hög sug- och blåskapacitet kan vi flytta material som sand, cement, grus, kol, aska, isoleringsprodukter, reaktor- katalysatorsubstanser, slam och olja.

Om det finns flera tjänster, kolla in dem som gäller


Du kan när som helst ändra dina inställningar för kommunikation. Mer information i vår sekretesspolicy.

Tömning av oljeavskiljare

Olja räknas som farligt avfall och ska tömmas minst en gång varje år, oftare vid behov.

Tömning av sandfälla/gatubrunnar

Sandfällor/gatubrunnar måste tömmas regelbundet för jord, sand och grus (slam).

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljaren måste tömmas regelbundet så att inte rör och avlopp täpps igen.

Tömning av septiktankar

Septiktankar måste tömmas regelbundet så att inte kloakvatten läcker ut i naturen.

Sanering av oljetankar

Gamla oljetankar som inte ska användas till fossilfri oljeeldning måste saneras.

Uppsugning av större substanser

Torra substanser (t.ex. lera i torpargrunder, grus, puts och småsten) kan både sugas upp och blåsas.