Välj språk:

Norsk Dansk English Svenska

HMS

Hälsa, miljö och säkerhet är alltid i fokus inom företaget och mycket viktigt för oss på IBKA. Vi ska alltid undvika skador och våra medarbetare ska vara trygga på jobbet. Därför säger vi på IBKA att säkerhet inte är en prioritet, utan en värdegrund. HMS-arbetet har för avsikt att skapa säkra och sunda arbetsplatser, värna om yttre miljö och skydda egendom.

Certifieringar

IBKA är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 och ISO 29001:2010 (DK) och förkvalificerade hos Achilles (JQS, NCE, FPAL), IPEM JQS och IS Networld. Dessutom är vi medlem i European Water Jetting Institut (EWJI). I vårt dagliga arbete har vi högt fokus på kontinuerlig förbättring, utveckling och effektivisering av våra processer och riskutvärderingar i alla faser av värdekedjan.

Säkerhet

Arbetsmiljö, säkerhet och miljö är en integrerad del av IBKA:s filosofi för "Högriskarbetare" inom "Industriell rengöring". Säkerhetsarbetet börjar som en personlig inställning, noga planerade metoder i kombination med både erfarna operatörer och välorganiserad säkerhet ute på plats. Vi inom IBKA är förpliktigade till kontinuerlig förbättring av hälsa och säkerhet för våra anställda och för anställda hos underleverantörer som är engagerade på våra arbetsplatser. HMS-relaterade data samlas in, sammanställs på gruppnivå och övervakas fortlöpande mot våra mätbara KPI:er.

Miljö

Vi stöttar ett förebyggande tillvägagångssätt mot miljöförbättringar, tar initiativ till att främja ett större miljöansvar och uppmanar till utveckling och etablering av mer miljövänlig teknik. Vi kan hjälpa våra kunder att välja lösningar som minskar den negativa miljöpåverkningenDu kan när som helst ändra dina inställningar för kommunikation. Mer information i vår sekretesspolicy.