Välj språk:

Norsk Dansk English Svenska

Industrirengöring

Vi rengör alla former av processutrustning och lagringstankar inom industrin. 

Vi har lång erfarenhet av planering och projektstyrning av stora rengöringsuppgifter, till exempel i samband med driftstopp där "arbetet klart i rätt tid" är nyckelorden.

Våra medarbetare är varje dag ute på uppdrag hos de största industriföretagen i Skandinavien. Över tid har vi lärt oss både anläggningar och system och därmed blir det också hög kvalitet på våra tjänster.

Om det finns flera tjänster, kolla in dem som gäller


Du kan när som helst ändra dina inställningar för kommunikation. Mer information i vår sekretesspolicy.

Ultrahögtryck 1500–3000 bar

Rengöring med ultrahögtryck kräver lite vatten, vilket innebär mindre avfallsmängder som ska rensas och hanteras.

Rengöring av värmeväxlare

Värmeväxlaren är en viktig komponent i de flesta industriella processer.

 

Rengöring av torn och kolonner

Produktionstorn och kolonner är vanliga produktionsenheter i de flesta industrianläggningar.

Rengöring av förbränningskärl

I alla värmekraftverk krävs det både löpande och periodiskt underhåll för att upprätthålla en jämn och bra produktion.

Underhållsstopp

Alla processanläggningar måste genomföra regelbundet underhåll där hela eller delar av produktionen stoppas.

Kemisk rengöring och cirkulationsrengöring

I alla anläggningar där vatten, olja eller kylvätska används som värme- eller kylningsmedium, uppstår det över tid avlagringar.

Ytrengöring

Våra effektiva rotorspolare, populärt kallade gräsklippare, rengör alla typer av ytor snabbt, enkelt och miljövänligt.

Arbete i slutna utrymmen och farliga atmosfärer

I enskilda slutna enheter som tankar, kolonner och cisterner måste man gå in manuellt.

Katalysatorbyte

Byte av katalysator- och absorbersubstanser i processanläggning är en krävande uppgift, men samtidigt absolut nödvändig.

Rengöring med torris

Enskilda enheter och komponenter kan vara svåra att rengör med vatten eller kemisk rengöring, till exempel vid rengöring av elektriska komponenter.

Tankrengöring

Vi har upparbetat hög kompetens på tankrengöring och betraktar oss nu som specialister på området.

Avfallsbehandling

Vi transporterar bort och levererar till godkända mottagningsanläggningar.