Välj språk:

Norsk Dansk English Svenska

Avfallshantering

Vid utförande av våra tjänster genereras som regel avfall som måste hanteras på ett miljömässigt säkert sätt. Oavsett om vi utför uppsugning av torra eller våta substanser, spolning av tankar och rör eller annan typ av industriell rengöring, måste substanser, vatten och slam hanteras i efterhand. Ofta innehåller det här avfallet även miljöfarliga ämnen och klassificeras som farligt avfall.

Avfallshantering måste anpassas för att efterleva krav både från myndigheter och från det enskilda företaget när det gäller HMS och kvalitet. På en industriarbetsplats är lösningen för avfallshantering efter utförda industriella tjänster aldrig likadan, men stränga krav på HMS och tät uppföljning kommer oavsett att prägla våra lösningar. Vid användning av skyddsutrustning och material ombesörjer vi trygg hantering av avfall, både flytande och fast. Vi ombesörjer även ADR-transport till godkänd anläggning.

Om det finns flera tjänster, kolla in dem som gäller


Du kan när som helst ändra dina inställningar för kommunikation. Mer information i vår sekretesspolicy.

ADR-transport

Vi har nödvändig kompetens på transport av farligt avfall till godkänd mottagning.

Avfallsminimering

Reduktion av avfallsmängder gör att kunden sparar på både transport och leveranskostnader.